کوچه باغ خاطرات

هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر کدام را به دلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغ خاطرات.

تا انتها...تاانتها...

 اینک من

افتاده درقهر زمان ، بنشسته در فقر زمان ، درنقطه بکر زمین ، چهره ایی است دگرحکایت دردهامان.....

اینک منم

استاده در غور خزان ، بنشسته درباغی خموش وناتوان.

اینک منم

باکوله باری ازیاد یاران بابغضی در گلو شکسته ، مهر ووفا را فریاد خواهم زد.

به شوق رسیدن به رویای زیبایم نسیم عشق را درخونم زمزمه خواهم کرد.وبرای رهایی از گم شدن اشک شوق خواهم ریخت.

ولبریز از شوق زندگی دراشتیاق لبخند ستاره آرزو صبوروآرامم تا انتها،تاانتها......

 


Weblog Themes By Pichak

<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر یک را بدلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغی از خاطرات.تبادل لینک

فروش بک لینک