کوچه باغ خاطرات

هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر کدام را به دلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغ خاطرات.

بویت زمحمد(ص)ورنگت زعلی(ع)است

 وطنم! تنهایی ،بیماری ،میدانم

کوههایت میخواند مرا

دشتهایت می جوید مرا

وطنم! توآیا میدانی؟       بالینت را می جویم

آن سان که کودکی          دامان پر مهر مادرش را

وطنم! پا به پای خستگیهایت، خواهم دوید

ورنج کودکانت را خواهم شست

وطنم!خونین سینه ام

زخمهایت گهری جاودانه است، میدانم

چون بویت زمحمد(ص)ورنگت زعلی(ع)است

میدانم.....میمانم...میمانم.... 


Weblog Themes By Pichak

<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر یک را بدلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغی از خاطرات.تبادل لینک

فروش بک لینک