کوچه باغ خاطرات

هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر کدام را به دلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغ خاطرات.

روزی توخواهی آمد...

روزی توخواهی آمد                                           

               درکوچه های باران                                             

                               تااز دلم بشویی                                                 

                                         غمهای روزگاران                                               

روزی تو خواهی آمد                                          

               ازسوی مهربانی                                           

                            اما زمن نبینی

                                         دیگر به جا نشانی

روزی تو خواهی آمد

           از سوی عشق ومستی

                             اما دگر نباشد

                                      درمن وجود وهستی

روزی که عشق آید

              با طمطراق وبازی

                          درخیل عشقبازان

                                            نامی زمن نیاید

آنروز را در انتظار

               باشید وچون که آمد

                           یادی زمن نمائید

                                       ای جمع یار واغیار

ای یارک تند خو

            آنروز چون که آیی

                           برخاک من نبینی

                                           نشان بی وفایی

آنروز هم ببینی

            چشمان پر زاشکم

                            در شوق دیدن تو

                                             لبریز آه ودردم

---------------------------------------------------

تقدیم به او که بهترین بود......وبهترین میماند.....


Weblog Themes By Pichak

<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر یک را بدلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغی از خاطرات.تبادل لینک

فروش بک لینک