کوچه باغ خاطرات

هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر کدام را به دلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغ خاطرات.

حضور مهر

بازدر خلوت یخزده

                   شب تنهایی تن

                                درظلمت مبهم آرزو

                                                     برجاده تاریک خیال

                                                                          نرم وآرام گام زنانم

باز درگم شدن وغرق شدن

                     دررویشی شادمانه

                             بردشت مواج خاطرات

                                                سوار برنسیم شفق

                                                       درکوی همیشه بهار یار

                                                                     ره نوردی یکه وخموشم

باز درجوشش آرام مهر

                   وصال کعبه مقصود را در خیال

 باز بادلی شکسته

               درگیر ودار سوختن پروانه چوشمع

                                                    ذره ذره ام باسوز عشق

                                                                                آمیخته وبی تابم

باز در هوای خوش عطر نفسهایش

                                      در تازگی عشقی اهورایی

                                                                    رنج قدمهایش را،سربازم

 باز در باختن دل باجرعه نگاهش

                                باز در لحظه لحظه دیدار

                                                    فسانه ای کهنه ودل آشنا را جلوه گرم

 باز درقطره قطره خونم

                                    حضور دیرین عشق را

                                                                      چون همیشه نظاره گرم


Weblog Themes By Pichak

<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر یک را بدلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغی از خاطرات.تبادل لینک

فروش بک لینک