کوچه باغ خاطرات

هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر کدام را به دلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغ خاطرات.

خداجون میشه...

دیشب لرزان وحیران از هجوم یه عالمه....توسرزمین خیالات پرسه میزدم...وهزار رقم فکرجور واجور توسرم بود...دنبال راه چاره میگشتم...تا از شرش خلاص شم...ترس از شکستنو میگم...حسابی دلشکسته ونگران بودم...دلشکسته از اینهمه...میگن خدا تودلهای شکسته خونه داره...اگه بنده اش صداش کنه غیر ممکنه که جوابشو نده...وهزاربار صداش میکنه...جرقه ای مغزمو روشن کرد وگرمای نامحسوسی رو احساس کردم...از جام بلند شدم...هواسرد بود...ولی خودموآماده کردم...آماده خواهش والتماس...آماده اینکه التماس کنم...از خدا خواهش کنم تا...خداجون میشه بعضی وقتا دل منو خونه خودت بدونی...گرمش کنی وبهش آرامش بدی...خیلی بهش نیاز دارم...خداجون میشه..... 


Weblog Themes By Pichak

<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر یک را بدلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغی از خاطرات.تبادل لینک

فروش بک لینک