کوچه باغ خاطرات

هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر کدام را به دلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغ خاطرات.

 

 

ننگها زیرجنون

همه جا رنگ

سینه ها

محوبیداد هزارسنگ

کوهها زرد

دشتها زرد

جویها زرد

سبزه ها

پایمال ظلمتی سرد

جامها لبریز از می درد !؟

----------------

عجب از لاله های سرخ

که دراین دشت خموش

مواج وبی فروغ

مرگ حضور را

نجوا گرند

نجوایی غم انگیز !!!

-----------------

بلبلان ! ای بلبلان !

کور شوید ، دورشوید

تا نبینید

درین مهد جهود    

لاله های رنگ دود

چشمه های

بی صدا ، گل آلود

-----------------

بلبلان! ای بلبلان!

کور شوید ، دور شوید

تا نبینید

سینه های پرزخون

چهره های زردگون

چشمهای

گریه گون گریه گون !!؟

------------------

بلبلان ! ای بلبلان !

کورترشوید ، دورتر شوید

زین هوای رنگ سم

تا نبینید

رنگهایی چند و چون

تا نبینید

در این رنگ سرای

رودهای بی فروغ مرگ گون !!!

تا نبینید

ننگها زیر جنون !!؟


Weblog Themes By Pichak

<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر یک را بدلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغی از خاطرات.تبادل لینک

فروش بک لینک