کوچه باغ خاطرات

هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر کدام را به دلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغ خاطرات.

اینجا بام جهان است

اینجا بامیان است،آزمونه ای به رنگ عشق باسینه ای ستبرو آزرده از زخمه های هزار رنگ.سنگ سنگش شاهدان دیرینه رقص رقاصه صد چهره ونیرنگ،مردمانش آینه دار صبروامید،وچون کوه بابا استوار.

کودکان زیبایش لی لی کنان، کوره راهی سنگلاخ ودلنشین را تجربه گرند و شیر دختان نجیبش سرشار از امید،هوایی پاک را به انتظار نشسته اند.سالهای دلهره واضطراب رخت بربسته وقلب جوانانش اکنده ازعشق به میهن، با تپشی آرام ،گرمترین خون را به عمق سادگیهامیراند.

آری اینجا بامیان است ! که باتمدنی کهن. چون تاجی از مرواریدناب،بر بام جهان درخشان وهویداست.


Weblog Themes By Pichak

<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر یک را بدلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغی از خاطرات.تبادل لینک

فروش بک لینک