کوچه باغ خاطرات

هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر کدام را به دلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغ خاطرات.

تکمله ای بر تشکر از پیام تبلیغاتی مشکور کابلی

طرف اول معادله : طلبه ای جوانی،افغان ، فقیر،هوشیار وآگاه

طرف دوم معادله : آقای ملا زادۀ وهابی مسلک ،زادۀ سیستان وتحصیل کرده ایران ،مجری ودایرکترشبکه ماهواره ای پیام افغان،سخنگویی متعصب وبی اعتنا به آداب سخنگویی.....

حل نامساوات: آقای مشکورکابلی در پیامی تبلیغاتی که نیمی ازهزینه اش رااز مصارف روزانه خودش ونیمی دیگر را توسط مسلمانان ومراکز مذهبی آلمان تهیه کرده بود جوابی مؤدبانه ،کاملا منطقی ،مستدل ،مطابق با موازین عقلی وعلمی ودر عین حال دندان شکن  به سخنان توهین آمیز آقای ملا زاده داد.

---------------------------------------------------------------------------------

پ.ن.د : صد رحمت به احساس پررنگ آقای مشکور کابلی که فرسنگها دوراز وطن هوشیار وآگاه وسرشار از تحرک در مقابل هجوم دوست نماهای صد نیرنگ ،از جان مایه گذاشته وهمراه وهمگام با تمدن وعلوم امروزی در برابرشان قد علم نموده ومصداق: ومااُمرِوُ اِلّا لِیعَبدوُالله ،مُخلِصینَ لَهُ الدّینَ حُنَفَاءَ ، وَیُقیموُالصّلوُةَ وَیُؤتوُالزّکوَةَ وَذلِکَ دیِنُ القَیّمَة را برهمگان ثبوت مینماید.

پ.ن.د : وا اسفا برما که چشم پوشی شیوه ای مروج در میان ماست وناخرسندانه حضورشان را به تماشا نشسته ایم ،بدون کدام.....

-----------------------------------------------------------------------------------

حرف دل : آنگاه که سکوتم را میشکنم ،زمزمه های دلتنگیم به اوج میرسد ولبریز از ناگفتنیها میشوم.....ودر سکوت زندگی کردن را رنجش قلبهایی نازک به من میآموزد وناگزیر ناگفته هایم را در خود میریزم،هر چند که لبریز از خلا میشوم ونفس کشیدن برایم دشوار میشود....وسکوتم بهانه ای است برای گذران زندگی پر از تکرار خستگیهایم.


Weblog Themes By Pichak

<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر یک را بدلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغی از خاطرات.تبادل لینک

فروش بک لینک