کوچه باغ خاطرات

هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر کدام را به دلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغ خاطرات.

محرم آمد ودلها پر از خون شد

محرم آمد ودلها پراز خون شد.محرم آمد ودشت کربلا زخون بهترین ها لاله گون شد.محرم آمد وزینب اسیر جهل زادۀ مکرو قافله سالار زخم خوردگان دشت جنون شد.

محرم رسیدوغیرت،شجاعت ،ایثار،حمیت وپایداری سالارشهیدان کرب وبلا ویاران باوفایش ، تمثیل هرکوی وبزن است.سخنوران را سخن از مظلومیتش ودوستداران را در مصیبتش بر سروسینه زدن وحماسۀ جاودانش را پاس داشتن است.حماسه ای پایداروازورای قرنها هویدا وآشکار.حماسه ای به معنای شدّت ،صلابت،شجاعت،حمیت،چون حماسۀ خالقها،چون حماسۀ....!!! اوکه زنده بودن را مردن پیروزمندانه ودوراز ذلّت، ومردن را زنده بودن زیر بار ذلّت وخفت میدانست.اوکه ذلّت زیر بار ظلم رفتن را نپذیرفت ، تن به شمشیر سپردواستواری ارزشها را رنگی دگر داد.وه ! چه منطق زیبایی ! منطق تن به شمشیر سپردن وجاودانه شدن !!!منطقی که ماندگاری ورستگاری را پیام آوراست.منطقی خونین که برصفحۀ لرزان هواثبت شد وبردلهای حقیقت جو حک.پیامی به رنگ خون ،لیک جاودان وپایدار.آنچنانکه میلیونها انسان ،ازهر نژاد وتیره پیامش را میدانندکه گفت:آنجاکه انسان میخواهد ننگین زندگی کند،آنجاکه میخواهدزندگی کند با ظالم وستمگر،آنجاکه میخواهدزندگی فقط برایش نان خوردن وآب خوردن وخوابیدن وزیر با ذلتها رفتن باشد،مرگ هزاران با ربراین زندگی ترجیح دارد.اینچنین،بارسیدن محرم ،حسین (ع)طلوعی نونموده واز زبان واعظان فریاد سر میدهد: «هَیهَات مِنّاالذّلّة ».پیامی که درکش به سیاه وسفید خواندن،لسان دانستن،صرف ونحووفقه واصول ومنطق وفلسفه دانستن ضرورت نداشته ،بلکه فطرتی پاک وقلبی حق پسند راخواهان است.آری محرم چونان پیکی الهی هر سال پیام خونین حسین (ع)را به ما میرساند.اوکه باحماسه جاودانش آزادگان را درس غیرت،شجاعت،پایداری،استقامت،استغنا وزیر بار ذلت نرفتن آموخت.      


Weblog Themes By Pichak

<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر یک را بدلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغی از خاطرات.تبادل لینک

فروش بک لینک