کوچه باغ خاطرات

هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر کدام را به دلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغ خاطرات.

تاکتیک جدید جناب کرزی

امروزه با مطرح شدن موضوع «جهانی‌سازی» به نظر می‌رسد قدرت‌های بزرگ در ابعاد وسیع‌تر و به اشکال جدیدتر درصدد سلطه بر جهان هستند. در چنین فضایی، چالش‌های زیادی فراروی کشورهای جهان سوم و ازجمله کشورهای اسلامی وجود دارد.جهانی‌سازی فرهنگی در نهایت به تسلط فرهنگ مادی و معنوی غرب بر تمام کشورها می‌انجامد.در این راستا، برخی از منتقدین دیدگاه جهانی‌شدن، این روند را شکلی نوین از امپریالیسم فرهنگی می‌دانند.غرب با تکیه بر قدرت خود می‌کوشد تا استعمار فرهنگی را که دربرگیرنده فرهنگ و ارزش‌های غربی است بر دیگر بخش‌های جهان تحمیل کند.وبه این ترتیب به مهمترین هدف خود ،تثبیت خاورمیانه پایدار خواهد رسید.در کشور ما افغانستان نیز چنین تاکتیک ظاهرا موفق به اجراء گذاشته شده وکلید واژه های تحمیلی دموکراسی ،حقوق بشر،جامعه مدنی....پررنگتر از دیروز وبه رنگی غیر واقعی ومطابق با میل آنان به چشم میخورد.خصوصا تاکتیک جدید جناب کرزی.....احسنت....مرحبا.......


Weblog Themes By Pichak

<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر یک را بدلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغی از خاطرات.تبادل لینک

فروش بک لینک