کوچه باغ خاطرات

هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر کدام را به دلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغ خاطرات.

سنگ صبورم! کاش بودی ومی دیدی!؟؟

روز گار غم ،روزگار پر ازاندوه وماتم،روزگار رنجهای پر بهاء، روزگار اسطوره های بی محتوا،روزگار رنجش آلاله های ماسواء،روزگار رویش رنگدانه های....

خسته ام ! خسته تراز دیروزو پریشان تر ...،بیزار از رنگهای زرد وچرکین فام ،چون رگه هایی ترسناک وسرطانی برخاسته از ضمیر خام وفرسودۀ سیاست پیشه گانی خود بیگانه...،سالهای انتظار در کنج تنهایی بی قرارم ساخته ،وسودای خروش وسوسه انگیز ترین ترانۀ لحظه هایم . 

وعاقبت ! نوشتن درد نامه هایم ،گریز راهی،برای گریز از جنون...

بهار میرسد ! ولی ایکاش ...سنگ صبورم ! کاش بودی ومیدیدی،مرگ بهار را ،وشکوفه هایی که بوی تومیدهند...همه را پرپر وبیرنگ!!!!! کاش میبودی ومیدیدی هجوم ظلمت را ،هجوم سارقان را،سارقان دسترنجها،بانیان رنجهارا،...کاش میدیدی ! فرومایه گانی رنگ آشنارا....غافل از خود،مست ومغروربا کلاهی برسر،فراخ وزننده!!!!!

دلم را ! شوق غریبی لبریز کرده از عطر ی آشنا...ومن روز وصالش را چشم انتظارم،تا دردهایم را با او زمزمه کنم،واو از عشق بگوید!!! چشم بر چشم مهربانش،موسیقی دلنواز نگاهش را به گوش جان پذیرا شوم ،سر بر زانویش گذارم و بیکسی ام را فریاد کنم.وبگویم : پدر فرزندانت را احاطه کرده اند وسرزمینت را رنجی مرموز قراگرفته است،خودفروختگانی ملون از رنگهای بی فروغ سودای نابودیش را دارند و دستی مهربان که فرزندانت را یاری رساند کیمیا گشته است ،پدر فرزندانت را دریاب ! 

_____________________________________________________________  

گاهی مسیر جاده به بن بست می رود

                                             گاهی تمام حادثه از دست می رود

گاهی همان کسی که دم از عقل میزند

                                           در راه هوشیاری خود مست می رود 

گاهی غریبه ای که به سختی به دل نشست  

                                        وقتی که قلب خون شده بشکست میرود 

اول اگرچه با سخن از عشق آمده 

                                        آخر خلاف آنچه که گفته است می رود 

گاه کسی نشسته که غوغا به پا کند                          

                                             وقتی غبار معرکه بنشست می رود

اینجا یکی برای خودش حکم می دهد                        

                                          آن دیگری همیشه به پیوست می رود

وای از غرور تازه به دوران رسیده ای

                                             وقتی میان طایفه ای پست می رود                     

هرچند مضحک است و پر از خنده های تلخ

                                           بر ما هرآنچه لایقمان هست می رود 

این لحظه ها که قیمت قد کمان ماست                       

                                     تیریست بی نشانه که از شصت می رود

بیراهه ها به مقصد خود ساده می رسند                    

                                            اما مسیر جاده به بن بست می رود

                                                    ( افشین یداللهی )

 


Weblog Themes By Pichak

<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر یک را بدلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغی از خاطرات.تبادل لینک

فروش بک لینک