کوچه باغ خاطرات

هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر کدام را به دلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغ خاطرات.

عرقهای سادگی

سایه ای نامیمون

مرموز وزشت

خانه ام را می پوید

دلهره بودن

نشتر جانم شده

استخوانم می لرزاند

وترس از افتادن

خیالم را با او عجین می سازد

        ***

گادی فرسودۀ

پیرمرد ریسمان بدوش

لنگ لنگان

سرک مفلوک را می نوردد ؟!!

وهراز گاهی !

سنگهایی تیز ولجوج

افراشته وعمیق

راه را بر او می بندند

تقلایی دوچندان

وعاقبت ! سرآستینی !

چرکین از عرقهای سادگی

فرجامی از تحقیر وتحمیق

برخاسته ازناوک بدسگالان

           ***

ژنده پوشی برهنه پا

یادوارۀ طاعونی سرد وبیگانه

ژولیده وعبوس

بازخمه ای در دل،غرید:

تاوان نداری ؟! دالر بخر!!!

باید تاوان داد!!!

      ***

کودکی زیبا ومعصوم

چشم برخانه ای سپید

دیش کلانش را می ستود

هدیه الهۀ صلح را:

دیل کویا کویا...دیل کویا کویا....

دیوانۀ ژنده پوش

خندید ورقصید:

باید تاوان داد !!! تا دالر خرید !!!

                          (سیمای هزاره)


Weblog Themes By Pichak

<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر یک را بدلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغی از خاطرات.تبادل لینک

فروش بک لینک