کوچه باغ خاطرات

هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر کدام را به دلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغ خاطرات.

درسی از یک دوست

پرسیدم :چطور بهتر زندگی کنم؟

باکمی مکث جواب داد:

گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر

با اعتماد زمان حالت را بگذران

وبدون ترس برای آینده آماده شو

ایمان را نگهدار وترس را به گوشه ای بیانداز

شکهایت را باور نکن

وهیچگاه به باورهایت شک نکن


Weblog Themes By Pichak

<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر یک را بدلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغی از خاطرات.تبادل لینک

فروش بک لینک