کوچه باغ خاطرات

هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر کدام را به دلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغ خاطرات.

لاله ای خواهم کاشت!!!

آنگاه که لاله ها رنگ ببازند

و عطر شان خالی ازاحساس شود

سکوتم را خواهم شکست!؟

وسینه ام خالی از رازها خواهد شد

شب را فرو خواهم ریخت

و فریاد خواهم کرد!!!

تا رنجش چشمان بی خوابم را

باساکنان خواب آلودۀ شهرم

تقسیم کنم !!؟

چون تکه ایی نان گندیده  

برگرد دستارخانی ناموزون وبد بو

قیام نافرجام اورا

فرجام خواهم داد!!!

استوپه های عشق را خواهم ساخت

وبر ویرانه های دروغ وفریب

لاله ای خواهم کاشت

با رنگی اصیل وبویی دل انگیز!!!

آنگاه لبریز میشوم ،لبریز لبریز!

ونفسی عمیق خواهم کشید

آرام ! مطمئن واستوار!!!

(سیمای هزاره)


Weblog Themes By Pichak

<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر یک را بدلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغی از خاطرات.تبادل لینک

فروش بک لینک