کوچه باغ خاطرات

هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر کدام را به دلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغ خاطرات.

گردابی نام آشنا

 دلم را

 تپیدن عادتی دیرینه است

وچشمهایم !

دیدن ، آزار هر روزش

قدمهایم !

خسته وفرسوده

زمان را میپیماید

زمانی قریب ونایاب

دستهایم !

درحسرت یافتنیها

بی هدف سرگردان است

روزنه ای را میپوید

راهی ناگریز از حوادث

محصور !

در گردابی نام آشنا!!!


Weblog Themes By Pichak

<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر یک را بدلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغی از خاطرات.تبادل لینک

فروش بک لینک