تاکتیک جدید جناب کرزی

امروزه با مطرح شدن موضوع «جهانی‌سازی» به نظر می‌رسد قدرت‌های بزرگ در ابعاد وسیع‌تر و به اشکال جدیدتر درصدد سلطه بر جهان هستند. در چنین فضایی، چالش‌های زیادی فراروی کشورهای جهان سوم و ازجمله کشورهای اسلامی وجود دارد.جهانی‌سازی فرهنگی در نهایت به تسلط فرهنگ مادی و معنوی غرب بر تمام کشورها می‌انجامد.در این راستا، برخی از منتقدین دیدگاه جهانی‌شدن، این روند را شکلی نوین از امپریالیسم فرهنگی می‌دانند.غرب با تکیه بر قدرت خود می‌کوشد تا استعمار فرهنگی را که دربرگیرنده فرهنگ و ارزش‌های غربی است بر دیگر بخش‌های جهان تحمیل کند.وبه این ترتیب به مهمترین هدف خود ،تثبیت خاورمیانه پایدار خواهد رسید.در کشور ما افغانستان نیز چنین تاکتیک ظاهرا موفق به اجراء گذاشته شده وکلید واژه های تحمیلی دموکراسی ،حقوق بشر،جامعه مدنی....پررنگتر از دیروز وبه رنگی غیر واقعی ومطابق با میل آنان به چشم میخورد.خصوصا تاکتیک جدید جناب کرزی.....احسنت....مرحبا.......

/ 1 نظر / 14 بازدید
سالار

سلام دوست ویب لاگ زیبا دارید من شما را لینک دادم امیدوارم منو لینک کنید