شمابگید با ریشه خشکیده ام چکار کنم...ازریشه درش بیارم!!؟

داستی

راستی ریشه یعنی چی ؟

مگه آدمام ریشه دارند...هر چی زور زدم فکرم قد نداد...از هر کی پرسیدم فقط سر تکون داد وبس...حتما پیش خودشون فکر کردند که...بابا فکر نان کن که خربزه آب است...یعنی ریشه بی ریشه؟؟؟

یه روز بابا قوری رو دیدم وازش سؤال کردم ...میدونی چی گفت...

گفت:

شاخ بالا زان رود زیرا زبالا آمده است

سوی اصل خویش یازم کاصل را بشناختم

اصل چیه ؟؟؟

خسته شدم از بس جواب سربالا شنیدم...چرا یکی جواب درست نمیده...حتما هیچکس نمیدونه اصل چیه واصلا آدما ریشه دارند یا نه...لابد راست میگن دیگه !!!؟

/ 0 نظر / 12 بازدید