تکمله ای بر تشکر از پیام تبلیغاتی مشکور کابلی

طرف اول معادله : طلبه ای جوانی،افغان ، فقیر،هوشیار وآگاه

طرف دوم معادله : آقای ملا زادۀ وهابی مسلک ،زادۀ سیستان وتحصیل کرده ایران ،مجری ودایرکترشبکه ماهواره ای پیام افغان،سخنگویی متعصب وبی اعتنا به آداب سخنگویی.....

حل نامساوات: آقای مشکورکابلی در پیامی تبلیغاتی که نیمی ازهزینه اش رااز مصارف روزانه خودش ونیمی دیگر را توسط مسلمانان ومراکز مذهبی آلمان تهیه کرده بود جوابی مؤدبانه ،کاملا منطقی ،مستدل ،مطابق با موازین عقلی وعلمی ودر عین حال دندان شکن  به سخنان توهین آمیز آقای ملا زاده داد.

---------------------------------------------------------------------------------

پ.ن.د : صد رحمت به احساس پررنگ آقای مشکور کابلی که فرسنگها دوراز وطن هوشیار وآگاه وسرشار از تحرک در مقابل هجوم دوست نماهای صد نیرنگ ،از جان مایه گذاشته وهمراه وهمگام با تمدن وعلوم امروزی در برابرشان قد علم نموده ومصداق: ومااُمرِوُ اِلّا لِیعَبدوُالله ،مُخلِصینَ لَهُ الدّینَ حُنَفَاءَ ، وَیُقیموُالصّلوُةَ وَیُؤتوُالزّکوَةَ وَذلِکَ دیِنُ القَیّمَة را برهمگان ثبوت مینماید.

پ.ن.د : وا اسفا برما که چشم پوشی شیوه ای مروج در میان ماست وناخرسندانه حضورشان را به تماشا نشسته ایم ،بدون کدام.....

-----------------------------------------------------------------------------------

حرف دل : آنگاه که سکوتم را میشکنم ،زمزمه های دلتنگیم به اوج میرسد ولبریز از ناگفتنیها میشوم.....ودر سکوت زندگی کردن را رنجش قلبهایی نازک به من میآموزد وناگزیر ناگفته هایم را در خود میریزم،هر چند که لبریز از خلا میشوم ونفس کشیدن برایم دشوار میشود....وسکوتم بهانه ای است برای گذران زندگی پر از تکرار خستگیهایم.

/ 1 نظر / 13 بازدید
نسل سوخته

بسم الله الرحمن الرحیم سبز همیشه سبز است رنگ سبز سادات چه نبوی باشد چه علوی و حسنی و حسینی و چه موسوی...و چه مهدوی همه یک رنگند ... بازی با رنگ ها بس نیست؟ فاین تذهبون؟ دوست داشتید خودتان تنهایی رنگبازی کنید. به بقیه چه کار دارید؟ کدام نبوی؟ آن نبوی که شما می گویید یا آن نبوی که محمد (ص) بود؟ آن نبوی واقعی را چه کسی واقعا می شناسد جز علی و فرزندانش؟ آن نبوی عقل کل بود و لیکن شما با این عقل جزئی تان و این همه ادعا به جان هم افتاده اید...