یا صاحب الزمان ....ادرکنی

شب جمعه است،میلاد امام رأفت ورفعت،ومصداق نورعلی نور صادق.

امشب حال وهوای عجیبی داره،غریبی میکنه ، بدجور گرفته است وهوای باریدن داره....

دلم رو میگم !!!..... انگار از این همه رنگای جور واجور ویه عالم انتظار خسته شده...

دلش میخواد بپره،تا اون بالا بالاها،تامرز یکرنگی واگه راهش دادند به کشور...جایی که قلمرو اونه،جایی که بتونه خودش باشه وخلوت خودش،جایی که ثانیه هاش بی پایان باشه وگرمای مطبوع وصال محسوس....نفسی مسیحایی وافسونگر گرمترین خون رو تو رگهاش برونه ومسحور از جادوی نگاهی رؤف به نهایت آرامش برسه....

بیچاره دل !!!!.........خیال اون باقطره قطره خونش عجینه وفکر میکنه بدون خیالش پوچ وتوخالیه..

ومن !!!...بی دل وبیدل وار ،مجنون از عشق او ،بدون نگاهش پوچم، تهی ام ،تهی تر از تهی

/ 0 نظر / 19 بازدید