محرم آمد ودلها پر از خون شد

محرم آمد ودلها پراز خون شد.محرم آمد ودشت کربلا زخون بهترین ها لاله گون شد.محرم آمد وزینب اسیر جهل زادۀ مکرو قافله سالار زخم خوردگان دشت جنون شد.

محرم رسیدوغیرت،شجاعت ،ایثار،حمیت وپایداری سالارشهیدان کرب وبلا ویاران باوفایش ، تمثیل هرکوی وبزن است.سخنوران را سخن از مظلومیتش ودوستداران را در مصیبتش بر سروسینه زدن وحماسۀ جاودانش را پاس داشتن است.حماسه ای پایداروازورای قرنها هویدا وآشکار.حماسه ای به معنای شدّت ،صلابت،شجاعت،حمیت،چون حماسۀ خالقها،چون حماسۀ....!!! اوکه زنده بودن را مردن پیروزمندانه ودوراز ذلّت، ومردن را زنده بودن زیر بار ذلّت وخفت میدانست.اوکه ذلّت زیر بار ظلم رفتن را نپذیرفت ، تن به شمشیر سپردواستواری ارزشها را رنگی دگر داد.وه ! چه منطق زیبایی ! منطق تن به شمشیر سپردن وجاودانه شدن !!!منطقی که ماندگاری ورستگاری را پیام آوراست.منطقی خونین که برصفحۀ لرزان هواثبت شد وبردلهای حقیقت جو حک.پیامی به رنگ خون ،لیک جاودان وپایدار.آنچنانکه میلیونها انسان ،ازهر نژاد وتیره پیامش را میدانندکه گفت:آنجاکه انسان میخواهد ننگین زندگی کند،آنجاکه میخواهدزندگی کند با ظالم وستمگر،آنجاکه میخواهدزندگی فقط برایش نان خوردن وآب خوردن وخوابیدن وزیر با ذلتها رفتن باشد،مرگ هزاران با ربراین زندگی ترجیح دارد.اینچنین،بارسیدن محرم ،حسین (ع)طلوعی نونموده واز زبان واعظان فریاد سر میدهد: «هَیهَات مِنّاالذّلّة ».پیامی که درکش به سیاه وسفید خواندن،لسان دانستن،صرف ونحووفقه واصول ومنطق وفلسفه دانستن ضرورت نداشته ،بلکه فطرتی پاک وقلبی حق پسند راخواهان است.آری محرم چونان پیکی الهی هر سال پیام خونین حسین (ع)را به ما میرساند.اوکه باحماسه جاودانش آزادگان را درس غیرت،شجاعت،پایداری،استقامت،استغنا وزیر بار ذلت نرفتن آموخت.      

/ 3 نظر / 12 بازدید
سحر

لحظه دیدار؛ امروز که پنجره رابه سوی دشت شقایق باز می کنی چرخی بزن درشهرسبزخاطره با دوبال خیال نگاه کن پیچش نیلوفررا برتن سپیدار نفس بکش عطر یاس امین الدوله را برکاهگل دیوار نقش بزن زیباترین صبح زندکی را درلحظه دیدار. يلدا مبارك مهربان...دوست داشتي به منم سربزن روز بخير

احسان

سلام، بروز هستم تشریف بی آورید.

میترا

سلام با تشکر از وب زیباتون می خواستنم منم وب خودمو بهت معرفی کنم وب من در مورد آموزش قالی بافی و طراحی فرشه و فروش لوازم فرش و اشتغال زایی برای خانمهاست خواهش می کنم اگه وب من بدرد خودتم نخورد به آشنایان معرفی کن تا یه کسب و کار و درآمدی برای خانواده ها باشه اگه مایل به تبادل لینک هم بودی منو با عنوان آموزش قالی بافی لینک کن و خبرم کن تا با هر اسمی که خواستی لینکت کنم مرسی