مادر

مادرای آزمونه گذشت وایثار

مادرای آینه لطف کردگار

مادرای سرو زیبای وجود

ای که قلبت چشمه سار مهرو جود

ای وجودت مأمن جاودانان

دامنت،خالق شیرمردان،قهرمانان

روح رنجهایت،قصه ساز جمله لالا

صبح فردایت ، شکوه عشق والا

مادرای سنگ صبورغصه ها

جان وجمالت سپر درد وبلا

تپش قلب توای مظهر مهر وصفا

جلوه های لحظه لحظه رشدوابقاء

ای تو تندیس قداست

در اشکت کیمیای سعادت

درهجوم سرد ترسها ، بیدادها

پودوتارت قصه مهرووفا

تاروپودت صبر ایوب است

لیک ، این کجا وآن کجا

مادر ای دردی کش کون ومکان

ایکه ازتوجاودان ،این جهان وآن جهان

ای معمای وجودت

راز هست جمله هستی

ای سرشتت

آیه های رحمت حق ، حق پرستی

تا که هستی است

هستی ات پاینده باد

وآن وجود سر بسر

لبریز از مهر ووفا

چون کهن افسانه های

دشت گیتی

جاودان باد

وان سرشته از وفا ، شرم وحیا

فارغ از رنج وبلا

قلبش از عشق وصفا

آکنده باد

حرمتش پاینده باد.....

/ 0 نظر / 5 بازدید