دست در دست ابر دلش....

امروز آسمان عقده دل گشوده و سیل باران غوغا میکنه ، شکرت خدا ،از این همه نعمت...باران پاییز ی خبر از اومدن زمستون میده وشب یلدا!!!!!...نمیدونم چرا خبر اومدن پاییزکه میاد ، دلم میگیره،و انگار غمهای دنیا تودلم جا خوش میکنه...اینم خودش نعمته دیگه...نه؟؟؟؟...لا اقل آدم از تنهایی در میاد و بهونه ای برا فکر کردن پیدا میکنه...

ای ابر دلم ! از چه نشسته ای ؟!!

 مگر؟؟! زخم خونین دلم را ، مرهمی درمیان داری ؟!! 

ای ابر دلم ! مگر ندیدی ؟؟! برحریرنازک خیالم ، گرد بیم وناامیدی ؟؟!

ای ابر دلم ! مگر نبینی ؟!! چشمان غمینم ، که غمی سخت گران گرفته است

ای ابر دلم !...نشنیدی ؟!!رنجش قدمهایش؟؟!

 که چنان نسیم خوش عطر بهار...سبکبال وخرامان است.

ای ابر دلم ! بر تو چه رسیده ؟!!که در این ظلمت یلدا!!!

هلهله سپاه غم را ... به تماشا نشسته ای ؟!!...شاید !!!

دل درگرو ابر دلش داری...؟!!

هان ! ای ابر دلم !

دست در دست ابر دلش ...فروشوی وفروریز...دامن دامن گل یاس!!!

  

/ 2 نظر / 14 بازدید
شریک کودکیهای من شوید

دوست گرامیم ممنون از لطفت - منتظر بازدید فوریت از وبلاگم هستم.... کمک فوری..... کمک برای انسانیت برای نجات یک خانواده آبرومند