لاله ای خواهم کاشت!!!

آنگاه که لاله ها رنگ ببازند

و عطر شان خالی ازاحساس شود

سکوتم را خواهم شکست!؟

وسینه ام خالی از رازها خواهد شد

شب را فرو خواهم ریخت

و فریاد خواهم کرد!!!

تا رنجش چشمان بی خوابم را

باساکنان خواب آلودۀ شهرم

تقسیم کنم !!؟

چون تکه ایی نان گندیده  

برگرد دستارخانی ناموزون وبد بو

قیام نافرجام اورا

فرجام خواهم داد!!!

استوپه های عشق را خواهم ساخت

وبر ویرانه های دروغ وفریب

لاله ای خواهم کاشت

با رنگی اصیل وبویی دل انگیز!!!

آنگاه لبریز میشوم ،لبریز لبریز!

ونفسی عمیق خواهم کشید

آرام ! مطمئن واستوار!!!

(سیمای هزاره)

/ 5 نظر / 27 بازدید
بهروز جعفري

سلام دوست من سايه ات سنگين شده؟ يا دستت به اينترنت نمي رسد؟ خلاصه بهروزبه با كارهايي نو تو را چشم در راه است تا با عطر گلهاي باميان و لحن خوش هزارگان رونق افزاي كوچه سار دلم گردي. هر دم اين خانه به رنگي دگر است وز مه و مهر صفايي به بر است خانه ي ما همچنان يك رنگ است ليك انباره‌اي از شو ر و شر است قالب جديد، ساده و آرامش بخشت مبارك

بهروز جعفري

بياييد يك غزل در جام دارم به سينه آتشي گمنام دارم سرودم اين غزل اما بدانيد كه آن را از پريزاد وام دارم

بهروز جعفري

سلام با يك جرعه غزل و يك دريا عطش شما را چشم در راهم ميلاد نوگل سرخ زهرا مبارك باد[گل]

sweden

salam, weblog khoobi darid, jaleb bood, movafagh bashi inja ham sar bezanid www.swednews.com