شنیدم...شنیدید...نه نه نه نه نشنید!!؟

شنیدم برای چهارمین بار سرک بامیان- کابل افتتاح شد، تعجب     

بیچاره بامیان!!!!!!!گریه

اگه گفتین دفعه اولش کی بود؟...من چه میدونم...لابد وقت گل نی!!!ناراحت

بازم یه پرده دیگه!!! ازاون پرده های ناب ولی دست چهارم.....

سری جدید سیاستو سفت بچسب هم تو راهه...اونوقت یه عده از خدا بی خبر ...ببخشید از همه جا بی خبر،میگن بامیان سینما نداره...اونم با یه عالمه بازیگر...اووووووووووووووووووه.....

وا....ی خجالت بکش ...زبونتو گاز بگیر...والی صاحب چرا!!؟؟؟استرس

والی صاحب بامیان که تقصیر نداره...کارگردان هست،ولی بنده خدا از بس زیر سبیلی داد زده!!!!! پاک رفته تو لک وجیکشم درنمیاد....خدا اجرش بده....خدا حفظش کنه!!!!؟؟؟نگران

/ 0 نظر / 10 بازدید