بازمانده های نسل کشی...

زمستان بود وکوهها پر از برف بود.وقتی داکسنهای (ماشینهای شاسی بلند)طالبان اومدفقط فرصت کردم طفل شیرخواره مو بردارم ودست دو دختر 8 ساله و5 ساله موبگیرم وهمراه بقیه مردم زدیم به کوه.هیچ کس از هیچ کس خبر نداشت.پس ازساعتها کوهپیمایی وقتی دیگه از زور خستگی نای راه رفتن نداشتیم ایستادیم، فهمیدیم یکی از زنان جوان قریه نوزادش توبغلش یخ زده بود واون که نفهمیده بود،بهت زده به قنداق یخزده طفلش نگاه میکرد.دختر 5 ساله همسایه مون که موقع فرار کردن یادش رفته بود کتری آب را زمین بگذارد،حالا کتری ودستش باهم یخزده بود....پس از مدتی که تومناطق دور از طالب (ورث)بودیم ،برگشتیم .خونه هامون کاملا سوخته بود. شوهرم و17 تن از مردان وزنان قریه بدست طالب افتاده وکشته شده بودند ،جنازه شونم توسط تعدادی ازمردان قریه که زودتر اومده بودنددفن شده بود....بغض راه گلوشو گرفت وساکت شد... بازمانده های نسل کشی طالبان هنوزم داغشون تازه است وانگارروز به روز تازه ترمیشه...هنوزم که هنوزه خانواده های بی سر پرست زیادی با خاطره عزیزانشون زنده اند وبس ،وفریاد رسی ندارند بجزاو که شاهداین قتل وغارتهاست وراز حکمت بی پایانش بر بنده خاکی مستور...

 

 

/ 1 نظر / 61 بازدید
بهروز

سلام قربان دل پر دردت. و قربان مظلوميت سرور كائنات محمد مصطفي(ص) كه اين شياطين مدعي پيروي اوي اند. او كه فرمود: اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق(من برانگيخته شده ام كه رفتار نيك را به بالاترين درجه برسانم.) و اين دژخيمان اينگونه (قتل و غارت و جنايت)راه تقرب به او را مي جويند و خرخيالانه در آرزوي بهشت برين اند. كاش اين جمعه بيايد آقا كاش رخساره نمايد برما