آفتاب پرست بودن چه حالی داره...نه؟!!

خوش به حال آفتاب پرست تعجب، هر وقت دلش بخواد وبا هر محیطی سازگاری داره...

منم تازگی رنگ عوض کردم وبهshakheyetooba رفتم.عینک

منو تنها نذارین دوستان خوبممژه 

----------------------------------------------------------

یواشکینگران:یادتون باشه همیشه جنبه مثبت قضیه رو در نظر بگیرید،باشه...؟؟!خجالت

/ 0 نظر / 11 بازدید