/ 5 نظر / 26 بازدید
رضوان مرادی

احتمالا این زن، نامحرم است و این برادران متشرع دارند او را در چادر پیچیده به زور می برند... به کجا؟ خدا داند... شاید هم بانویی افلیج است روی یک برانکارد پارچه ای... هر چه هست دردناک است...قشنگ نیست

محمد روحانی

ضربدیده هجومی نابرابر و وحشیانه...تنها باقیمانده یک فامیل ...بازمانده نسل کشی مدرن....واقعیاتی که هنوز در ناکجاآباد...به فراموشی سپرده شده ویا خواسته شده که فراموش شود....

بهروز

درد است درد كه اين چنين با ما كرد.