تولد مهر

تولد مهر

درکوچه باغ خاطرات

برسنگفرش خیال

صدای قدمهایی

طنین انداز است

تق....تق....تق....

------------

سکوت وهم انگیز

شکست

قامت پرغبار

تندیس یخ زده

تنهایی تنها را

لرزه ای محسوس

فرا گرفته است

------------

سرزمین سرد و     

پاییزی خاطرات را     

آفتابی دلپذیر

تابیده است

وه چه هوایی !!!

-----------

درگوشه باغ

نهالی نورسته

سر از خاک برآورد

آفتاب کو؟

آب کو ؟

کجایی باغبان ؟

چک....چک....چک....

------------

قطره های آب

در نبرد

تندیس وآفتاب

دست به دست هم دادند

شر....شر....شر....

--------------

لبخند آفتاب را بنگرید !!؟

چه زیبا ودلنشین است

سرشار از عطوفتی

مادرانه !!!

--------------

اندک اندک

قامت یخ زده نهال خمیده

گرم شد

از صدای شرشرآب

جان گرفت ، سر برافراشت !!!

تمام باغ را

شادی وسرور

فرا گرفته است !!!

------------

درکوچه باغ خاطرات

تولد مهر را

جشن گرفته اند !!!

وترنم دل انگیز بلبلان را

چشم انتظارند !!!

------------

همهمه ای پرخروش

سرتاسر باغ را

پر کرده است !!!

ساکنان، باغ خاطرات

جوشش و رویش

جوانه های مهررا

چشم انتظارند

انتظاری ،شیرین وبارانی!!!

/ 0 نظر / 11 بازدید