حضور مهر

بازدر خلوت یخزده

                   شب تنهایی تن

                                درظلمت مبهم آرزو

                                                     برجاده تاریک خیال

                                                                          نرم وآرام گام زنانم

باز درگم شدن وغرق شدن

                     دررویشی شادمانه

                             بردشت مواج خاطرات

                                                سوار برنسیم شفق

                                                       درکوی همیشه بهار یار

                                                                     ره نوردی یکه وخموشم

باز درجوشش آرام مهر

                   وصال کعبه مقصود را در خیال

 باز بادلی شکسته

               درگیر ودار سوختن پروانه چوشمع

                                                    ذره ذره ام باسوز عشق

                                                                                آمیخته وبی تابم

باز در هوای خوش عطر نفسهایش

                                      در تازگی عشقی اهورایی

                                                                    رنج قدمهایش را،سربازم

 باز در باختن دل باجرعه نگاهش

                                باز در لحظه لحظه دیدار

                                                    فسانه ای کهنه ودل آشنا را جلوه گرم

 باز درقطره قطره خونم

                                    حضور دیرین عشق را

                                                                      چون همیشه نظاره گرم

/ 1 نظر / 18 بازدید
شریک کودکیهای من شوید

سلام دوست من اولین پیش شماره نشریه الکترونیکی نوستالوژیهای کودکانه در 100 صفحه منتشر شد.خاطرات خوب کودکی نسل من ....یک خاطره بازی جالب و مفید برای نسل من و یک سری مطالب جالب و عبرت آموز برای نسل امروز ایران زمین....برای دریافت نشریه به وبلاگ من مراجعه نمایید. kish2009.persianblog.ir