# درد_دل

روزی توخواهی آمد...

روزی توخواهی آمد                                                           درکوچه های باران                                                                             تااز دلم بشویی                                                                                           غمهای روزگاران                                                روزی تو خواهی آمد                                                          ازسوی مهربانی                                                                        اما ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید