فقط وقتی میام که تو بخوای...

خیلی وقته منتظرم،بیشتر ازاونی که فکرکنی،روزها،ماهها و سالهاست که چشمام ، بیقرارتر از دل،به همه جا سرمیکشه ،بلکه نشونه ای از تو پیدا کنه ، حتی به بوی تو هم راضی شده ، اونو ازش دریغ نکن...باشه؟؟؟...نمیدونم توقلب مهربونت چی میگذره،ولی اگه یه گوشه شو ، یه گوشه خیلی خیلی کوچیک شو به من بدی ممنون میشم...قول میدم همیشه نیام...فقط وقتی میام که توبخوای........

   

/ 0 نظر / 15 بازدید