از ماست که برماست

تیم موی تای ولایت بامیان در مسابقات انتخاباتی تیم ملی کشور باحضورداشت یک تیم ازولایات افغانستان وباکمال تعجب به تعداد هشت تیم از کابل (لابد قانونا مستحق اند...تعجب)،مقام سوم را کسب ومقام اول ودوم را ولایت کابل از آن خودنمود که هفته پیش بازگشت.با وجود اینکه تیمهای موی تای دیگر ولایات(جوزجان،لوگر،...)بدون کسب کدام مقام از جانب والی صاحبان محترم آن ولایات استقبالی گرم وتشویق شده اند.اما تیم موی تای ولایت بامیان نه تنها استقبال نشده اند،بلکه تحقیر قریب الوقوع را نیز چشم انتظارند.براستی چرا ؟

چرا کسانی که با رشادت وجنگندگی وموجودیت تعصبات گوناگون ،مدالهای طلا ونقره مسابقات را کمایی کرده ومایه افتخار ولایت بامیان میباشند باید تحقیر شوند.آنهم از جانب والی صاحب  محترمه ولایت بامیان که در حال حاضر ودر همین دوروز اخیر چکرهای خارج از کشور را تجربه می کنند.واقعا جای تاسف است چون به قول معروف:

هر چه بگندد نمکش میزنند      وای به روزی که بگندد نمک

---------------------------------------------------------------------------------------

حتما نمکش آیدین دار نیست وناخالص!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! خنده

      

/ 1 نظر / 12 بازدید